پروژه‌های مدیریت هوشمند پارکینگ


 • P002
 • P004
 • P001
 • P007
 • P006
 • 008


  پارکینگ لاله:

  مشخصات کلی: پارکینگ طبقاتی لاله با ظرفیت 920 جای پارک واقع در خیابان دکتر فاطمی تهران.
  کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران           مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1390
  این پارکینگ در مرز محدوده طرح ترافیک شهر تهران که یکی از پر مراجعه‌ترین نقاط عبور و مرور شهری است واقع می‌باشد و در حال حاضر به صورت تمام اتوماتیک کنترل و بهره‌برداری می‌گردد.

  پارکینگ تجریش:

  مشخصات کلی: پارکینگ طبقاتی تجریش با بیش از 400 واحد جای پارک در 8 طبقه با مساحتی بیش از 13 هزار متر مربع واقع در منطقه شمالی شهر تهران.
  کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران           مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1391
  این پارکینگ در یک محدوده تجاری واقع است. سیستم‌های هوشمند ارائه شده در این پارکینگ در فراهم نمودن محیطی امین و هوشمند و ایجاد آرامش خاطر برای مراجعین آن منطقه نقش بسزایی داشته اند.

  پارکینگ باهنر:

  مشخصات کلی: پارکینگ طبقاتی شهید باهنر با ظرفیت بیش از 700 واحد جای پارک در 9 طبقه، واقع در میدان قدس تهران.
  کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران           مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1391

  پارکینگ اندیشه:

  مشخصات کلی: پارکینگ طبقاتی اندیشه با ظرفیت بیش از 500 واحد جای پارک در 6 طبقه، واقع در خیابان سهروردی تهران.
  کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران           مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1390