محصولات نرم‌افزاری شرکت بنافاقشم

واحد تحقیق و توسعه و تولید نرم‌افزار شرکت بنافاقشم از دوایر اصلی شرکت بشمار می‌رود و وظیفه تامین نیازهای فنی و تکنولوژیک شرکت را برعهده دارد. معرفی تکنولوژی‌های جدید و بررسی و تحقیق از طریق این بخش انجام می‌شود. مهمترين هدف اين مجموعه به روز شدن در علوم به خصوص تكنولوژي‌هاي جديد در مدیریت و کنترل هوشمند ترافیک و راهكارهاي نوين و اقتصادي در بكارگيري تجهیزات و بومي‌سازي اين علوم و فنون مي‌باشد.
اين واحد با حضور متخصصین باتجربه سازماندهي گرديده است. عمده پژوهش‌هاي اين بخش در زمينه‌هاي دسترسي به راهکارها و استفاده بهينه از تكنولوژي‌هاي الكترونيكي و مخابراتي و نرم‌افزاری در هوشمند نمودن تجهيزات، تسريع عمليات و افزايش كارايي با حداقل هزينه مي‌باشد. در اين بخش همچنين استانداردها و اصول بكارگيري و استفاده از تكنولوژي‌ها جهت بهبود عملكرد تجهيزات و عمليات تدوين مي‌گردند و تحت اختيار گروه‌هاي طراحي و عملياتي قرار مي‌گيرند. تولید و توسعه نرم‌افزارها تخصصی و سفارشی‌سازی آنها متناسب با پروژه‌های اجرایی شرکت از دیگر فعالیت‌های این واحد محسوب می‌گردد. تمامی نرم‌افزارهای تخصصی اعم از BANAFA ATMS ، BANAFA iPARK، سامانه اخذ الکترونیکی عوارض (ETApp)، سامانه مدیریت هوشمند ساختمان و سامانه آسان‌یاب مبتنی بر فناوری RFID به همراه اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند، به صورت ماژول‌وار طراحی و توسعه یافته‌اند به گونه‌ای که فراخور نیازمندی‌های هر پروژه می‌توان به طور منفرد برخی از ماژول‌ها را فعال نمود و یا سامانه را در سطح یک راهکار جامع توسعه داد.


سامانه‌های نرم‌افزاری و موارد کاربرد آنها