نرم‌افزار آسان‌یاب که توسط تیم مهندسان شرکت بنافاقشم تولید و توسعه یافته است، یک راهکار جامع در مدیریت هوشمند کارگاه‌های عمرانی به منظور نظارت و مدیریت پرسنل و اموال، بررسی پیشرفت کار و مدیریت امدادرسانی در زمان حادثه محسوب می‌گردد. این سامانه مبتنی بر فناوری RFID است و قابل توسعه و اتصال به دیگر سیستم‌ها از قبیل حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، کنترل دسترسی، ارتباط با سیستم CCTV و GPS، مدیریت تعمیر و نگهداری، کنترل موجودی انبار، مدیریت HSE و نظارت بر اموال و پرسنل است.

کاربردهای سامانه آسان‌یاب

  • مدیریت منابع شرکت‌ها و کارگاه‌ها
  • دریابی اموال و موجودی انبار
  • سیستم دسترسی و ایمنی
  • سیستم پرداخت
  • سیستم تعمیر و نگهداری ناوگان
  • مدیریت فرآیند زنجیره تامین

  عمده‌ترین چالش‌ها در کارگاه‌های عمرانی و محوطه‌های کاری


قابلیت توسعه‌ی سامانه‌ی آسان‌یاب و اتصال به دیگر سیستم‌ها
 


قابلیت‌های سامانه‌ی آسان‌یاب در کارگاه‌های عمرانی و محوطه‌های کاری به طور مثال در تونل