• معرفی شرکت Telegra

  شرکت بنافاقشم نمایندگی رسمی شرکت Telegra به عنوان یکی از شرکت پیشرو در ارائه راهکارها، خدمات و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه مدیریت هوشمند ایمنی و ترافیک معابر شهری و برون‌شهری با بیش از بیست سال سابقه فعالیت را دارد.
  عمده خدمات، راهکارها و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت Telegra در چهار حوزه ذیل است:

  مدیریت پیشرفته ترافیک
  ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT
  مدیریت یکپارچه تونل
  INTEGRATED TUNNEL MANAGEMENT
  تشخیص خودکار حادثه
  VIDEO INCIDENT DETECTION
  سیستم جمع‌آوری عوارض
  TOLL COLLECTION SYSTEM

  www.telegra-europe.com

 • محصولات نرم‌افزاری شرکت Telegra

  عمده‌ترین محصولات نرم‌افزاری شرکت Telegra عبارتند از XAID، topXview و CVIEW. تصویر ذیل ارتباط منطقی محصولات مذکور را ارئه می‌دارد.
  همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، این سیستم مشتمل بر سامانه نرم‌افزاری مدیریت پیشترفته ترافیک topXview و مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های قابل سفارشی‌سازی متناسب با نیاز کاربران است. این سامانه قادر به یکپارچه‌سازی داده‌ها از تمامی انواع سنسورهای و تجهیزات ترافیکی و ارزیابی و تبدیل آنها به داده‌ها و اطلاعات مفید در خصوص جریان ترافیک به مدیران مربوطه می‌باشد. سپس این سیستم به مدیریان ترافیکی در اتخاذ تصمیم، پیشنهاد مناسب‌ترین استراتژی در مدیریت و حل رویدادها و وقایع و ارسال فرمان‌های اجرایی مناسب و به هنگام به واحدها و بخش‌های اجرایی فعال مرتبط با هر رویداد را فراهم می‌سازد.  محصولات سخت‌افزاری شرکت Telegra

  عمده‌ترین محصولات سخت‌افزاری شرکت Telegra عبارتند از:

  • تابلوهای متغیر خبری - Variable Massage Sign (VMS)
  • تابلوهای کنترل خطوط - Lain Control Sign (LCS)
  • تابلوهای محدوده سرعت - Speed Control Sign (SCS)
  • ITS پنل‌های کنار جاده‌ای - Road Side Controller (RC)
  • تلفن‌های اضطراری - Emergency Road side Telephone (ERT)
 • بروشورهای شرکت Telegra

  با کلیک روی هر تصویر فایل pdf قابل دسترسی است.

  Telegra Company Profile

  Telegra Manual

  topXview - Complete ITS Platfom

  Urban Intelligent TMS

  LED Signs

  Automatic Video Incident Detection

  References

  Tollway

ITSRI
TELEGRA
CITILOG
APSENSING
SERNIS
Elektro Celik