راهکارهای جامع مدیریت هوشمند یکپارچه ترافیک

ارائه ارهکارهای کارآمد، یکپارچه و هوشمند در تردد شهری و برون شهری
تجهیزات، فناوری‌ها و سنسورهای بکاررفته در هوشمندسازی جاده، نیروی قدرتمندی را در صنعت حمل‌ونقل و سرعت بخشیدن به تردد در جامعه فراهم می‌سازد که می‌توان ابعاد این تحول را در فشرده‌سازی خطوط، مسافت و زمان مشاهده نمود. با ایجاد زیرساخت‌های درست و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان به سرعت و با صرف هزینه‌ای بسیار پایین، مشکلات مختلف از جمله ترافیک سنگین، آلودگی‌های زیست محیطی، به هدر رفتن انرژی و زمان را بر طرف نمود و به سطح بالایی از ایمنی در ترافیک و حمل‌ونقل دست یافت. مزایای حاصل از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) هم از لحاظ نسبت منفعت به هزینه و هم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن، دلیل محکمی در استفاده از این سیستم‌هاست. مهم‌ترین ضرورت‌های بکارگیری ITS در کشور ایران عبارتند از:

  • تراکم (افزایش تراکم درون و برون شهری)
  • ایمنی (بالا بودن آمار تصادفات ایران)
  • انرژی (در ایران بیشترین تقاضای انرژی به حمل‌ونقل اختصاص دارد)
  • محیط زیست و آلودگی (ترافیک سهم بزرگی در آلودگی محیط زیست دارد)
  • بازار (محصولات و خدمات ITS طی سال‌های گذشته به سرعت رشد کرده است)
  • متقاضیان فرا ملی بودن حمل‌ونقل (لازم است هر کشور نظام حمل‌ونقل خود را با دیگر کشورها سازگار و هماهنگ سازد)

شرکت بنافاقشم ضمن ارائه راهکاری جامع و بهینه در حوزه حمل‌ونقل در چهار سطح یکپارچه‌سازی که قابل بکارگیری فرا ملی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد، قادر است مراحل اجرائي پروژه‌هاي هوشمندسازی از طراحی، تولید و تأمین و نصب و راه‌اندازي سیستم تا آموزش، تعمير و نگهداري و پشتيباني فني کامل را بر عهده گيرد.
این خدمات در چهار سطح یکپارچه‌سازی به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشند:

  • سطح اول یکپارچه‌سازی: راهکارها و خدمات یکپارچه‎سازی زیرسیستم‌های مرتبط با یک زیرساخت مشخص مانند هوشمندسازی یک بزرگراه، تونل، پل و یا عوارض‌گذاری یک معبر مشخص.
  • سطح دوم یکپارچه‌سازی: راهکارها و خدمات یکپارچه‌سازی سیستم و تجمیع مدیریت هوشمند دو یا چند زیرساخت در یک سامانه واحد به طور مثال یکپارچه سازی مدیریت هوشمند یک تونل با معابر اطراف آن
  • سطح سوم یکپارچه‌سازی: راهکارها و خدمات یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و عوارض‌گذاری در یک سامانه واحد به طور مثال یکپارچه‌سازی و تجمیع مدیریت هوشمند زیرساخت معابر اعم از تونل، پل و بزرگراه‌های موجود در یک منطقه مشخص با سیستم عوارض‌گذاری در یک سامانه واحد
  • سطح چهارم یکپارچه‌سازی: راهکارها و خدمات هوشمندسازی یکپارچه ITS ملی و منطقه‌ای.