سامانه‌ی نرم‌افزاری مدیریت یکپارچه پارکینگ BANAFA iPARK، کلیه اجزا و مولفه‌های مختلف پارکینگ را به یکدیگر متصل و امکان مدیریت و کنترل یکپارچه و هماهنگ آنان را برای کاربران سیستم فراهم می‌سازد. بدیهی است اجزا و مولفه‌های مختلف پارکینگ می‌بایست بطور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، لذا نرم‌افزار BANAFA iPARK، تمامی داده‌های جمع‌آوری شده شامل وضعیت پر-خالی بودن هر یک از جاهای پارک، شمار فضای آزاد و اشغال شده به تفکیک زون، بخش و طبقات، زمان ورود و خروج خودروها، رزروها، انواع حساب‌ها کاربری و مشتریان، پرداخت‌ها و ... در داخل این سامانه نرم‌افزاری گردآوری می‌گردد. این سامانه از طریق صفحات گرافیکی رابط کاربری وضعیت بهنگام از هر شناساگر داخل محوطه پارکینگ، تابلوهای اطلاع‌رسانی متغیر و دوربین‌های نظارت تصویر و سیستم‌های دیگر را به مدیر نمایش خواهد داد. همچنین این سیستم امکان تعریف اپراتور با اعمال و تبیین سطوح دسترسی به بخش‌های مختلف نرم افزار، تهیه و ارائه گزارشات آماری از کیفیت بهره‌برداری از پارکینگ را فراهم می‌نماید. سامانه‌ی نرم‌افزاری مدیریت یکپارچه پارکینگ BANAFA iPARK از سه بخش اصلی زیر برخوردار است.

 • سیستم هدایت‌گر پارکینگ (PGS)
 • سیستم مدیریت پارکینگ (PMS)
 • سیستم مدیریت تسهیلات پارکینگ (PEMS)


   
  راهکارهای پارکینگ طبقاتی شرکت بنافاقشم
  BANAFA QESHM - Off Street Parking Management Systems Solutions


  تجهیزات هوشمندسازی پارکینگ نقش حیاتی در ارتقاء کیفیت بهره‌برداری از زیرساخت و امکانات پارکینگ برای مالکان آن و از سوی دیگر افزایش رضایت، راحتی و امنیت خاطر برای صاحبان خودرو دارد. بنابراین اپراتور سیستم می‌بایست از وضعیت عملکرد تجهیزات اعم از در حال کار و یا رخداد خطا در حین عملیات آنها به طور مداوم آگاه گردد ضمن آنکه به ازای تمامی تجهیزات امکان تعریف، تنظیم و یا مشاهده حالت کار اعم از خودکار، دستی یا متوقف را داشته باشد. نظارت، صدور فرمان و آرشیو داده‌های عملیاتی کلیه تجهیزات توسط سامانه جامع و واحد BANAFA iPARK انجام می‌شود. این سامانه سه سطح کنترل را فراهم می‌نماید:

  • کنترل از راه دور (Remot): از مرکز کنترل تونل
  • - کاملا اتوماتیک (Fully Automatic): بر اساس داده‌های حاصل از سنسورها
  • - دستی (Manual)
  • کنترل محلی (Local): برای اهداف نگهداری و آزمایش محلی