پروژه‌های تعمیر و نگهداری

  • نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم‌های الکترومکانیکال تونل نیایش
  • نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند ترافیک تونل توحید تهران
  • نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم‌های الکترومکانیکال تونل امیرکبیر
  • نگهداری و تعمیرات سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک بزرگراه طبقاتی صدر
  • نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ لاله
  • نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ تجریش
  • نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ باهنر