پروژه‌های بزرگراه و پل

پل صدر:

مشخصات کلی: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و اجرای سامانه‌های ایمنی و کنترل هوشمند پل صدر.
محل پل: تهران           متراژ پل: حدود 11 کیلومتر           وضعیت پروژه: خاتمه یافته
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران          مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1392 (2013)
 
سامانه‌های شاخص منصوب در پل صدر:

  • سیستم‌های هوشمند ایمنی و ترافیک (ITS)
  • سیستم مدیریت و کنترل رمپ‌ها (RAMP METERING)
  • طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی زیر ساخت برق و دیتا

مرکز کنترل تونل نیایش و پل صدر:

مشخصات کلی: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و اجرای مرکز کنترل تونل نیایش و پل صدر.
محل تونل: تهران           متراژ مرکز کنترل: حدود 10 کیلومتر           وضعیت پروژه: خاتمه یافته
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران                         مجری: شرکت بنافاقشم           تاریخ: 1391 (2012)


سامانه‌های شاخص منصوب در مرکز کنترل تونل نیایش و پل صدر:

  • طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی مرکز کنترل و مانیتورینگ مشترک تونل نیایش – پل صدر
  • ایجاد مرکز کنترل و مانیتورینگ پشتیبان
  • ایجاد مرکز کنترل و مانیتورینگ نظارت عالیه در مرکز کنترل ترافیک شهر تهران سیستم مدیریت و نظارت